KLUB HISTORYCZNY

Historia Lasu Kabackiego – spotkanie z Bartoszem Popczyńskim z Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.

Klub powstał z inicjatywy mieszkańców, w ramach budżetu obywatelskiego. Jego działalność to otwarte spotkania, których celem jest przybliżanie historii Polski i jej bohaterów, ze szczególnym uwzględnieniem historii Konstancina-Jeziorny i okolic. Spotkania mają urozmaiconą formę: filmy, wystawy, prelekcje historyków, kombatantów i świadków wydarzeń historycznych. W ramach klubu są przygotowywane również krótkie reportaże filmowe o miejscach lub ludziach ważnych w gminie Konstancin-Jeziorna w kontekście historycznym.

Spotkania odbywają się co miesiąc, w każdy drugi wtorek miesiąca. Koordynatorem Klubu jest Witold Rawski.

Wtorek, 10 września, godz. 18.00

Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15

Wstęp wolny

Możliwość komentowania jest wyłączona.