ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE W KDK- SPOTKANIE INFORMACYJNE

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE DLA DZIECI

Celem zajęć jest ukazanie różnorodności fotografii i
pobudzenie naturalnej ciekawości dziecka.
W trakcie zajęć będziemy:
– poznawać zmysł wzroku,
– robić doświadczenia optyczne,
– oglądać stare aparaty i fotografie,
– uczyć się fotografować aparatem cyfrowym,
– „czytać” zdjęcia i dyskutować o nich,
– eksperymentować: malować światłem i zamrażać ruch,
– poszukiwać tego, co w trawie piszczy
…i nie tylko.
Zajęcia w poniedziałki w godz. 16.00 – 17.00.

Cena 60 zł miesięcznie

Spotkanie organizacyjne 18 kwietnia, KDK Hugonówka, godz. 16.00

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE DLA SENIORÓW

Tryb zajęć:
– uczestnik nie musi posiadać wcześniej, żadnej wiedzy
fotograficznej ani komputerowej,
– instruktor będzie używał języka zrozumiałego dla laika,
– zajęcia będą się składały z teorii, ćwiczeń z aparatami,
fotografowania i oceny wykonanych zdjęć,
– zajęcia będą miały charakter stacjonarny i plenerowy.
Po ukończeniu WARSZTATÓW uczestnik nabywa umiejętności:
– posługiwania się aparatem cyfrowym,
– poprawnego fotografowania typowych motywów,
– unikania częstych błędów
– przechowywania plików i zamawiania odbitek.
Uczestnik powinien posiadać aparat cyfrowy dowolnego typu
(może być stary lub pożyczony – ale nie w telefonie).
Zajęcia w poniedziałki w godź. 17:00 – 18:00 (10 spotkań).

Cena 35 zł miesięcznie

Spotkanie organizacyjne 18 kwietnia, KDK Hugonówka, godz. 16.30

Start zajęć w poniedziałek 20.04.2015r.

Zajęcia prowadzi:

Tomasz Myśluk fotograf

+48 602 461 029
Tom@photobyMysluk.pl
http://www.photobyMysluk.pl
https://www.facebook.com/pages/PhotobyMyslukpl/744683955563298

Więcej informacji  można znaleźć tutaj.

Możliwość komentowania jest wyłączona.