MUZYKOTERAPIA I RYTMIKA DLA SMYKA. ZAPRASZAMY NA NOWE ZAJĘCIA!

Zapraszamy na nowe zajęcia w KDK –  Rytmika dla Smyka oraz Muzykoterapia.

 Zajęcia będą się odbywały w KDK, ul. Jaworskiego 18 w piątki.

Rytmika dla Smyka  – 16.00-17.00

Muzykoterapia – 17.00-18.00

Zapisy – KDK, ul. Jaworskiego 18 , 22 754-47-23

Planowane rozpoczęcie zajęć –   marzec 2016 (po skompletowaniu grup). 

Rytmika dla Smyka – zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych (3 – 6 lat) kształtujące  koordynację słuchowo-ruchową, uwrażliwiające  na zmiany zachodzące w muzyce, kształtujące poczucie tempa, metrum oraz rozwijające wrażliwość muzyczną.

Spotkania w świecie muzyki z najmłodszymi wypełnione są śpiewem, tańcem, zabawami ruchowymi, ćwiczeniami słuchowymi oraz grą na instrumentach perkusyjnych.

Muzykoterapia – zajęcia przeznaczone  dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami: niepełnosprawność intelektualna, autyzm,  nadpobudliwość, ADHD, mające na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju poprzez  twórcze i różnorodne aktywności muzyczne. Celem zajęć jest:

  • integracja grupy: dawanie poczucia radości, satysfakcji ze współtworzenia muzyki w różnych jej formach: wspólny śpiew, wspólne muzykowanie na instrumentach, wspólny taniec, wspólne słuchanie muzyki,
  • rozwijanie komunikacji, nawiązywania bliższych relacji w grupie,
  • nauka współpracy w grupie,
  • nabywanie przez dzieci określonych kompetencji społecznych,

Na zajęcia zapraszamy zarówno dzieci funkcjonujące samodzielnie, jak również dzieci z opiekunem, jeżeli potrzebują ciągłego wsparcia osoby dorosłej.

Zajęcia prowadzi Dorota Zawada- Cichocka

Dorota Cichocka – Zawada – pedagog specjalny, muzykoterapeuta, instruktor ZHP.  Ukończyła studium Carla Orffa na Akademii Muzycznej w Warszawie, Studia Podyplomowe „Formy gimnastyczno – taneczne z rytmiką” na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim oraz studia licencjackie „Muzykoterapia” na Akademii Muzycznej w Łodzi.

MUZYKOTERAPIA_PLAKAT RYTMIKa dla smyka

Możliwość komentowania jest wyłączona.