Klub Turystyczno-Krajoznawczy

Klub Turystyczno-Krajoznawczy  KDK został powołany 27 kwietnia 2015 r. przez Dyrekcję Konstancińskiego Domu Kultury i działa jako sekcja KDK na podstawie Porozumienia zawartego z mgr. Zbigniewem Krakowiakiem jako moderatorem  Klubu.

Podstawowym zadaniem Klubu jest takie programowanie imprez turystyczno-krajoznawczych, by promowały dzieje, piękno i dorobek Gminy Uzdrowiskowej  Konstancin-Jeziorna, piękno Mazowsza, innych regionów Polski oraz rzetelnie informowały o krajach Unii Europejskiej. Działalność Klubu opiera się na organizowanych Spotkaniach Krajoznawczych oraz wycieczkach krajoznawczych. Organizatorem wycieczek jest Witold Biernacki. Klubu zyskała uznanie wśród mieszkańców Gminy –  w Spotkaniach  Krajoznawczych  uczestniczy ok. 30 osób, w tym członkowie Rady Miejskiej i sołectw, a w wycieczkach krajoznawczych z reguły 40 osób. Na organizowane wycieczki krajoznawcze Klub nie otrzymują jakichkolwiek dofinansowań.

SYCYLIA

Możliwość komentowania jest wyłączona.