WIECZÓR FILMOWY Z HANNĄ ETEMADI „Róża i Jan”

Film zrealizowany w 2013 roku, jest drugą częścią tryptyku o dzieciach Zamojszczyzny. Film opowiada historię zaangażowania Róży i Jana Zamoyskich w pomoc w uwolnieniu z niemieckich obozów pracy blisko 500 dzieci, odebranych rodzicom, podczas hitlerowskiej akcji wysiedleńczej, przeprowadzonej w latach 1942-1943. Kanwą filmu jest zapis wywiadu z Janem Zamoyskim oraz wspomnienie córek państwa Zamoyskich: Agnieszki, Elżbiety, Gabrieli i Marii. Obraz został wyróżniony w konkursie IPN-u w 2014 roku.

Czwartek, 9 marca, godz. 18.00

Wstęp bezpłatny

WIECZÓR FILMOWY Z ETEMADI_RÓŻA I JAN

Możliwość komentowania jest wyłączona.