KONKURS LITERACKI – 120 słów o Konstancinie na 120-lecie

Konkurs literacki – 120 słów o Konstancinie

 

W związku z przypadającą w 2017 roku 120. rocznicą powstania Konstancina – Konstanciński Dom Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie literackim – 120 słów o Konstancinie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Tematyka utworów konkursowych jest dowolna (poezja lub proza pisana w języku polskim), powinna jednak zawierać elementy związane z miastem Konstancin. Utwór konkursowy musi mieć 120 słów. Do tej liczby nie będą wliczane spójniki, przyimki, zaimki. Przesłane utwory nie mogą być publikowane (także w Internecie), ani nagradzane w innych konkursach, przed rozstrzygnięciem Konkursu. Utwory konkursowe muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie; nie mogą stanowić plagiatu, w żadnej części nie mogą być kopią lub fragmentem jakichkolwiek utworów; nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Prace konkursowe, wyłącznie w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego (format A-4), w 3 egzemplarzach, podpisane godłem (pseudonimem słownym) wraz z dołączoną zamkniętą kopertą, opatrzoną tym samym godłem i zawierającą dane osobowe autora: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, w przypadku uczniów szkół – klasa oraz nazwa szkoły, należy dostarczyć do 30 maja 2017 r. (w przypadku korzystania z poczty decyduje data stempla pocztowego) na adres: Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna Z dopiskiem „Konkurs Literacki – 120 słów o Konstancinie”. Prace oceni jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, które nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny.Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 10-11 czerwca podczas Dni Konstancina.

 

Dodatkowych informacji o konkursie udziela:
Małgorzata Flis
Konstanciński Dom Kultury
22 484 20 22
mflis@konstancinskidomkultury.pl

Regulamin konkursu literackiego

KONKURSY_OK

Możliwość komentowania jest wyłączona.