Konstanciński Dom Kultury poszukuje osoby na stanowisko instruktora

Konstanciński Dom Kultury poszukuje osoby na stanowisko instruktora do prowadzenia

 „Klubu historyczno-patriotycznego”

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Działalność klubu to otwarte spotkania dla mieszkańców, których celem będzie przybliżanie historii Polski jej bohaterów, ze szczególnym uwzględnieniem historii Konstancina i okolic. Spotkania będą miały urozmaiconą formę: filmy, wystawy, prelekcje historyków, kombatantów i świadków wydarzeń historycznych. W ramach klubu będą przygotowywane również krótkie reportaże filmowe o miejscach lub ludziach ważnych w Gminie Konstancin-Jeziorna w kontekście historycznym. W każdym miesiącu klub będzie przygotowywał ciekawe spotkania dotyczące powstań czy świąt państwowych przypadających w tym okresie.

Zadania:

 • Zarządzanie projektem i odpowiedzialność za jego realizację zgodnie z założeniami,
 • Organizowanie spotkań, co najmniej raz w miesiącu
 • Zarządzanie budżetem projektu,
 • Nadzór i koordynacja pracy osób zaproszonych do udziału w projekcie,
 • Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych w projekcie,
 • Odpowiedzialność za sprawozdawczość merytoryczną i finansową projektu,

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie (historia lub politologia)
 • Doświadczenie w dziedzinie edukacji (minimum 3 letnie)
 • Znajomość historii Konstancina-Jeziorny
 • Doświadczenie w organizowaniu spotkań z udziałem publiczności
 • umiejętność w organizowaniu wystaw
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,

 

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: biuiro@konstancinskidomkultury.pl do dnia  12 kwietnia 2017 r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r .poz. 922)”.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.