Radost, Markowianie i Kuźnia Artystyczna

Koncert muzycznych i tanecznych zespołów ludowych.

Zespół Pieśni i Tańca Radost powstał w 1977 roku w Pardubicach. Kultywuje tradycję i folklor Czech wschodnich. Podczas swojej wieloletniej pracy artystycznej, grupa koncertowała w wielu krajach Europy oraz w Japonii, Brazylii i Kolumbii. Zespół osiągnął wiele sukcesów na festiwalach w Czechach  oraz za granicą.

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Markowianie jest amatorską, młodzieżową, 20-osobową grupą, która rozpoczęła swą działalność w 1977 roku. Członkowie zespołu pielęgnują stare, niekiedy nieco zapomniane tańce, pieśni, piosenki i przyśpiewki ludowe zasłyszane i zaczerpnięte ze środowiska lokalnego, a także starają się zachować gwarę i tradycyjne regionalne obrzędy.

Zespół Kuźnia Artystyczna funkcjonuje przy Centrum Kultury Wilanów. Repertuar zespołu obejmuje tańce i pieśni narodowe – krakowiaka, mazura, poloneza, kujawiaka i oberka oraz tańce i pieśni ludowe wybranych  regionów Polski oraz rodzimego Wilanowa.

RADOST

Sobota, 26 sierpnia, godz. 15.00

Amfiteatr, Park Zdrojowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.