STREFA KOBIET POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH – warsztaty

W ramach Strefy Kobiet Pozytywnie Zakręconych odbędzie się 4 godzinny warsztat „Nie – dla roli ofiary”, będący częścią cyklu: PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY SAMOOBRONY KOBIET. UWAGA! – Obowiązują zapisy.

Kobiety często są wybierane jako cel agresji, gdyż są uważane za przeciwnika, którego łatwo pokonać. Przekonanie to, podzielane zarówno przez mężczyzn jak i przez same kobiety, jest wynikiem różnorodnych oddziaływań kulturowych, m.in. patriarchalnego modelu wychowania, treści obecnych w programach edukacyjnych oraz ogólnej atmosfery przyzwolenia na dyskryminowanie kobiet w wielu dziedzinach życia. Na tej bazie uformowały się pewne stereotypy, które sprawiają, że kobiety łatwiej niż mężczyźni wchodzą w rolę ofiary i często nie podejmują żadnych działań, aby uchronić się przed agresją.

Jednym z takich stereotypów jest przekonanie, że mężczyzna jest od kobiety silniejszy fizycznie, co ma powodować, że wszelkie próby stawiania oporu będą z góry skazane na niepowodzenie. Obrona przed agresją i napaścią zaczyna się jednak na długo przed tym, zanim dojdzie do fizycznej konfrontacji napastnika z wybraną ofiarą.

Celem warsztatów jest zidentyfikowanie czynników, które utrudniają kobietom skuteczną samoobronę oraz nauczenie ich jak obniżyć ryzyko, że zostaną wybrane jako obiekt agresji.

Nie oferujemy nauki żadnych sztuk walki. Sprawność fizyczna i umiejętność fizycznej obrony są ważne, ale znajdą zastosowanie dopiero wówczas, gdy kobieta będzie psychologicznie przygotowana do ich zastosowania. Ponadto, wbrew medialnej rzeczywistości, większość zachowań agresywnych, z którymi mamy do czynienia na co dzień nie wymaga używania siły fizycznej.

JAK PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA?

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową z przewagą ćwiczeń praktycznych nad elementami teoretycznymi.

JAKICH KORZYSCI MOGĄ OCZEKIWAĆ UCZESTNICZKI WARSZTATU?

Po ukończeniu warsztatu uczestniczki staną się świadome tego, co w ich zachowaniu może je predestynować do roli ofiary i jak temu przeciwdziałać, nauczą się wcześnie rozpoznawać sytuacje zagrożenia i zapobiegać ich rozwojowi, oraz odblokują swoje naturalne reakcje obronne.

W JAKICH GRUPACH ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

Max 20 osób. Obowiązują zapisy.

Nie zakładamy żadnych kryteriów wstępnych doboru uczestniczek. Każda kobieta, niezależnie od subiektywnej oceny swojej sprawności fizycznej może się nauczyć skutecznej samoobrony.

 Temat: Nie – dla roli ofiary.

Wprowadzenie w problematykę, analiza roli ofiary, czynniki sprzyjające wchodzeniu w tą rolę, uczenie się zachowań, które obniżają ryzyko wejścia w rolę ofiary, wybrane elementy z zagadnień pogłębianych na kolejnych warsztatach.

Warsztat prowadzą:

Krystyna Stańdo – psycholożka, trenerka. Przeprowadziła wiele godzin warsztatów na temat zapobiegania agresji i przemocy, kształtowania empatii, doskonalenia komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, budowania postawy tolerancji. Autorka publikacji na temat przemocy w rodzinie i warsztatów profilaktycznych. Obecnie pracuje jako terapeutka techniki Bowena wspomagającej leczenie chorób wywołanych stresem. Miłośniczka zwierząt i aktywnego wypoczynku.

Alicja Stankiewicz   – psycholożka, psychoterapeutka, coach kobiet na zakręcie, którym pomaga odnaleźć własną drogę w życiu a także odpowiedzieć na pytanie – zostać czy odejść? Pomaga klientom także w radzeniu sobie z emocjami, depresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania i osobowości.

 

Sobota, 3 lutego, godz. 9.00

Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15

ZAPISY/zgłoszenia: alicja.stankiewicz@positiveway.pl

Liczba miejsc – ograniczona. Max 20 osób. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Strefa samoobrona

Możliwość komentowania jest wyłączona.