41. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka

Istotą Konkursu jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury.

W Konkursie biorą udział uczniowie klas 0 – VII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. Dzieci przechodzą przez kilka szczebli eliminacji – eliminacje szkolne, gminne, powiatowe, finałowe i są oceniane w trzech kategoriach wiekowych.
Przesłuchanie finałowe odbędą się w Centrum Promocji Kultury dla Dzielnicy Praga Południe  m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2 w dniach 14 i 15 kwietnia, a Koncert Laureatów  – 21 kwietnia 2018 r.

Eliminacje gminne, 22 marca 2018 r. godz. 10.00-16.00.
Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15

syrenka

Możliwość komentowania jest wyłączona.