KLUB PATRIOTYCZNO-HISTORYCZNY

Drogi do niepodległości

W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości warto pamiętać, że nasze miasto również odegrało swoją rolę podczas wydarzeń sprzed wieku. Tu bowiem bywały, spotykały się, wypoczywały czy nawet mieszkały ważne postaci ówczesnego świata polityki. Wizyty Józefa Piłsudskiego z żoną w Skolimowie; Józef Haller uczestniczący w grze w bulle w parku w Konstancinie; szkolenia wojskowe w prywatnym domu Henryka Krok-Paszkowskiego, Edward Natanson, jako doradca ekonomiczny delegacji polskiej na Konferencji Pokojowej w Paryżu to tylko niektóre wątki, które sprawiają, że Konstancin-Jeziorna był jednym z miejsc na drodze Polski do wolności. Szczegóły tych i innych wydarzeń podczas listopadowego spotkania klubu.

Klub Historyczno-Patriotyczny powstał z inicjatywy mieszkańców, w ramach budżetu obywatelskiego. Jego działalność to otwarte spotkania, których celem jest przybliżanie historii Polski i jej bohaterów, ze szczególnym uwzględnieniem historii Konstancina-Jeziorny i okolic. Spotkania będą miały urozmaiconą formę: filmy, wystawy, prelekcje historyków, kombatantów i świadków wydarzeń historycznych. W ramach klubu będą przygotowywane również krótkie reportaże filmowe o miejscach lub ludziach ważnych w gminie Konstancin-Jeziorna w kontekście historycznym.

Kolejne spotkania będą się odbywać co miesiąc w każdy drugi wtorek miesiąca. Koordynatorem Klubu jest Witold Rawski.

Wtorek, 13 listopada, godz. 18.00

Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15

Wstęp wolny

Możliwość komentowania jest wyłączona.