100 listów na 100-lecie Niepodległej

Z okazji jubileuszowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości Konstanciński Dom listKultury zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w akcji „100 listów na 100-lecie Niepodległej”. Z okazji 100-lecia wolności naszej Ojczyzny napiszmy listy do Polski i Polaków. Można napisać o swoim życiu w naszej Ojczyźnie, o tym czym jest dla nas wolna Polska, o swoich marzeniach, oczekiwaniach na przyszłość, o tym, co nam się w Polsce i Polakach podoba lub co chcielibyśmy zmienić. Jak nasz kraj czy nasze miasto powinny wyglądać za następne 50 czy 100 lat. Spośród zgłoszonych listów  zostanie wybranych 100 najlepszych, które zostaną zamknięte w kapsule czasu na pamiątkę dla następnych pokoleń. Stalowa tuba zostanie umieszczona w miejskim Ratuszu 11 listopada podczas uroczystych, jubileuszowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Kapsuła czasu zostanie otwarta po 50 latach i wtedy listy zostaną odczytane. Do 8 listopada 2018 roku do godz. 17.00.  listy można przesyłać na adres mailowy: biuro@konstancinskidomkultury.pl lub dostarczyć bezpośrednio do recepcji Konstancińskiego Domu Kultury, ul. Mostowa 15.

Regulamin akcji – 100 listów na 100-lecie Niepodległej

Załącznik nr 1 do regulaminu – oświadczenie

Załącznik nr 1 do regulaminu – oświadczenie

REGULAMIN AKCJI
100 listów na 100-lecie Niepodległej
Pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, udziału w akcji z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pod nazwą „100 listów na 100-lecie Niepodległej”. Spośród zgłoszonych listów  zostanie wybranych 100 najlepszych, które zostaną zamknięte w kapsule czasu. Listy będą odczytane po 50 latach.
2. Każdy z mieszkańców może napisać list do Niepodległej i do Polaków o dowolnej tematyce. W liście można napisać o swoim życiu w naszej Ojczyźnie, o tym czym jest dla nas wolna Polska, o swoich marzeniach, oczekiwaniach na przyszłość, o tym, co nam się w Polsce i Polakach podoba lub co chcielibyśmy zmienić. Jak nasz kraj powinien wyglądać za następne 50 czy 100 lat.
3. Organizatorem akcji jest Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna.
4. Akcja jubileuszowa jest przeznaczona dla wszystkich mieszkańców Konstancina-Jeziorny, bez ograniczeń wiekowych.

II Zasady udziału w akcji

1. Akcja jest ogłoszona na stronie internetowej Organizatora www.konstancinskidomkultury.pl oraz na jego profilu Facebook.
2. Listy można przesyłać na adres mailowy: biuro@konstancinskidomkultury.pl lub dostarczyć bezpośrednio do recepcji Konstancińskiego Domu Kultury, ul. Mostowa 15.
3. Listy będą przyjmowane do 8 listopada 2018 roku do g . 17.00.
4. Każdy list powinien zawierać imię, nazwisko oraz wiek autora.
5. Tekst listu musi zmieścić się na jednej (zadrukowanej jednostronnie) kartce w formacie A4 – nie powinien mieć więcej niż 2500 znaków, czcionka 12 pkt. Dopuszczalne jest także odręczne, staranne pismo.
6. Osoby niepełnoletnie biorące udział w wyżej wymienionej akcji muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego/rodzica według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu i dostarczyć ją Organizatorowi bezpośrednio lub w formie elektronicznej najpóźniej w terminie ujętym w ust. 3 punktu II.

III Kryteria wyboru listów

1. Zgłoszone listy oceni Kapituła, która wybierze 100 najlepszych prac.
2. Kapituła oceni przede wszystkim pomysł, treść i język listu.
3. Listy nie mogą zawierać wulgaryzmów ani treści, które mogłyby kogokolwiek obrazić.

IV Postanowienie końcowe

1. 100 wybranych listów zostanie zamkniętych do kapsuły czasu. Stalowa tuba zostanie umieszczona w miejskim Ratuszu 11 listopada podczas uroczystych, jubileuszowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Kapsuła czasu zostanie otwarta po 50 latach i wtedy listy zostaną odczytane.

Możliwość komentowania jest wyłączona.