KLUB HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNY

Powstanie styczniowe na Mazowszu

Najbliższe spotkanie Klubu Historyczno-Patriotycznego będzie poświęcone powstaniu styczniowemu na Mazowszu. Jak zwykle, ogólnokrajowe wydarzenia historyczne oraz ważne postaci zostaną ukazane w lokalnym kontekście.

Powstanie styczniowe na Mazowszu

 

Klub Historyczno-Patriotyczny powstał z inicjatywy mieszkańców, w ramach budżetu obywatelskiego. Jego działalność to otwarte spotkania, których celem jest przybliżanie historii Polski i jej bohaterów, ze szczególnym uwzględnieniem historii Konstancina-Jeziorny i okolic. Spotkania będą miały urozmaiconą formę: filmy, wystawy, prelekcje historyków, kombatantów i świadków wydarzeń historycznych. W ramach klubu będą przygotowywane również krótkie reportaże filmowe o miejscach lub ludziach ważnych w gminie Konstancin-Jeziorna w kontekście historycznym.

Kolejne spotkania będą się odbywać co miesiąc w każdy drugi wtorek miesiąca. Koordynatorem Klubu jest Witold Rawski.

Wtorek, 8 stycznia, godz. 18.00

Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15

Wstęp wolny

Możliwość komentowania jest wyłączona.