UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Rok Akademicki 2018/2019 – II semestr

Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) działający przy KDK adresowany jest do ludzi niepracujących już zawodowo, którzy chcą realizować swoje pasje i zainteresowania. Mamy nadzieję, że zaproponowane wykłady, spotkania oraz wycieczki zaspokoją drzemiąca w każdym potrzebę aktywności kulturalnej, społecznej i intelektualnej. Program wykładów obejmuje wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych, ekonomicznych, biologiczno-społecznych, historii sztuki.

Czesne za semestr – 60 zł, pojedynczy wykład – 5 zł

Możliwość komentowania jest wyłączona.