42. KONKURS RECYTATORSKI WARSZAWSKA SYRENKA


Istotą Konkursu jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury

W Konkursie biorą udział uczniowie klas 0 – VIII szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum. Dzieci przechodzą przez kilka szczebli eliminacji – eliminacje szkolne, gminne, powiatowe, finałowe i są oceniane w trzech kategoriach wiekowych.

Eliminacje gminne, 27 marca 2019 r. godz. 10.00-15.00.

Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15

Przesłuchanie finałowe  42. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury ul. Elektoralna 12 w  Warszawie,  13 i 14 kwietnia 2019 r.  Koncert Laureatów  – 27 kwietnia 2019 r. także w MIK.

Więcej informacji                                                                                              

Możliwość komentowania jest wyłączona.