REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane w Konstancińskim Domu Kultury

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów na wydarzenia organizowane w KDK, określa zasady nabywania i zwrotu biletów na wydarzenia biletowane, organizowane przez KDK siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Mostowa 1

II. REZERWACJA BILETÓW

 1. Rezerwacji biletów na wydarzenia organizowane w KDK można dokonać osobiście w punkcie informacyjnym (recepcja/kasa), od wtorku  do piątku w godz. 12.00-18.00
 2. Rezerwacji można dokonać również telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu (22) 484 20 20 (recepcja/kasa).
 3. Istnieje także możliwość dokonania rezerwacji przez Internet na stroniebiletyna.pl oraz na e-mail: rezerwacje@konstancinskidomkultury.pl
 4. Termin wykupu zarezerwowanych biletów wynosi 5 dni, ale nie później niż na 2 dni przed datą wydarzenia.
 5. Rezerwacje, które nie zostały wykupione w terminie, automatycznie ulegają anulowaniu.
 6. W przypadku rezerwacji biletów przez Internet lub telefonicznie, widz wyraża zgodę na kontakt ze strony KDK na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 7. W dniu realizacji wydarzenia rezerwacja biletów nie jest prowadzona.
 8. Na wydarzenia z miejscami nienumerowanymi nie można dokonać rezerwacji miejsca.

III. PŁATNOŚĆ ZA BILETY

 1. Sprzedaż biletów prowadzona jest w punkcie informacyjnym (recepcja/kasa) w godzinach pracy punktu, wt. – pt. godz. 12.00-18.00 oraz w dniu wydarzenia na 2 godziny przed godziną jego rozpoczęcia.
 2. Indywidualne rezerwacje biletów należy opłacić w ciągu 5 dni od momentu dokonania rezerwacji, jednak nie później niż na 2 dni przed realizacją wydarzenia.
 3. Grupowe rezerwacje biletów liczące powyżej 15 osób, należy opłacić w ciągu 5 dni od momentu zgłoszenia, jednak nie później niż na 7 dni przed realizacją wydarzenia.
 4. Faktury VAT wystawiane są na wyraźne telefoniczne lub ustne życzenie uczestnika wydarzenia.

IV. SPRZEDAŻ BILETÓW W INTERNECIE

 1. KDK prowadzi sprzedaż internetową biletów za pośrednictwem portalu biletyna.pl
 2. W celu zakupu biletów przez Internet należy wejść na stronę konstancinskidomkultury.pl, zakładka bilety.
 3. Sprzedaż biletów przez Internet prowadzona jest na zasadach określonych przez portal biletyna.pl.

V. ZNIŻKI NA ZAKUP BILETÓW

 1. KDK stosuje zniżki na zakup biletów na wszystkie wydarzenia płatne, których jest organizatorem, przy czym KDK zastrzega brak możliwości stosowania zniżek przy wybranych wydarzeniach.
 2. Zniżki na bilety przysługują osobom posiadającym Kartę Mieszkańca (10 %) oraz Konstancińską Kartę Dużej Rodziny (50%).
 3. KDK przyznaje również dodatkowe zniżki na wybrane wydarzenia, np. zniżka dla seniorów, dla młodzieży, inne. Wartości poszczególnych zniżek są określane indywidualnie w zależności od rodzaju wydarzenia
 4. Informację o wysokości zniżek można uzyskać telefonicznie, w punkcie informacyjnym (recepcja/kasa) lub na stronie internetowej KDK w opisie danego wydarzenia.
 5. Zniżki obowiązują tylko w przypadku zakupu biletów w kasie.
 6. Zniżki nie obowiązują przy zakupie biletów przez portal biletyna.pl
 7. Osoby uprawnione do ulgi zobowiązane są przedstawić stosowny dokument.
 8. KDK przyznaje również zniżki na zakup tzw. biletów grupowych. Bilety grupowe obowiązują przy sprzedaży co najmniej 15 biletów. Szczegóły ulgi przyznanej dla grupy ustalane są indywidualnie w punkcie informacyjnym (recepcja/kasa).
 9. Różne rodzaje zniżek nie sumują się.

VI. ORGANIZACJA WYDARZEŃ GRUPOWYCH

 1. KDK organizuje wydarzenia dla grup zorganizowanych (przedszkola, szkoły, inne).
 2. Informacje o aktualnych ofertach wydarzeń dla grup zorganizowanych są zamieszczane na stronie KDK.
 3. Na wydarzenia dla grup zorganizowanych dodatkowe zniżki nie są przewidziane. Ceny biletów są określane z uwzględnieniem zakupu większej ilości biletów, indywidualnie na dane wydarzenie.

VII. WEJŚCIÓWKI

 1. Na wydarzenia bezpłatne, KDK wydaje bezpłatne wejściówki.
 2. Wejściówki mają miejsca nienumerowane i nie można dokonać na nie rezerwacji.
 3. Ilość dostępnych wejściówek jest określana indywidualnie, w zależności od rodzaju wydarzenia.
 4. Wejściówki są udostępniane w dniu planowanego wydarzenia, na dwie godziny przed jego rozpoczęciem.
 5. Informację o terminie dostępności wejściówek można uzyskać telefonicznie  w punkcie informacyjnym KDK (recepcja/kasa) lub na stronie internetowej KDK.

VIII. WYMIANA I ZWROT BILETÓW

 1. KDK zwraca należność za zakupione bilety wyłącznie w razie odwołania wydarzenia lub zmian w repertuarze dotyczących danego wydarzenia. W takim przypadku należy przedłożyć zakupiony bilet i potwierdzenie zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT) do punktu informacyjnego (kasa). Zwrot należności realizowany jest w ciągu 7 dni.
 2. Rezygnacji z zamówionych biletów można dokonać telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu (22) 484 20 20 w godzinach pracy punktu informacyjnego (recepcja/kasa).

IX. OSOBY SPÓŹNIONE

 1. Po rozpoczęciu wydarzenia osoby spóźnione nie będą wpuszczane na salę.
 2. Zajęcie wolnego miejsca będzie możliwe po przerwie, jeśli wydarzenie taką posiada.
 3. W przypadku spóźnienia nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.

X. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich prosimy o wcześniejsze poinformowanie o swojej wizycie w punkcie informacyjnym (recepcja/kasa). Obsługa KDK przygotuje dla Państwa dogodne miejsca.

XI. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe uczestników wydarzeń przetwarzane są przez KDK w celach związanych z rezerwacją i sprzedażą biletów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a widzowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania a także usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195).
 2. Uczestnictwo w imprezach KDK, wiąże się z rozpowszechnianiem przez KDK wizerunku uczestników wydarzeń, w celach związanych z promocją poszczególnych wydarzeń oraz promocją KDK. Zgodnie z Art. 81 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych niewymagane jest zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku na imprezach publicznych.

XII. REKLAMACJE

Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres: biuro@konstancinskidomkultury.pl