KONKURSY

41.Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka – eliminacje gminne

syrenka

22 marca 2018 w Konstancińskim Domu Kultury odbyły się eliminacje gminne 41. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka, do których przystąpiło 50 uczestników z gminnych szkół. Jury w składzie: Magdalena Gołębiowska, Marta Alaborska oraz Ewa Gorzelak–Dziduch oceniało prezentacje w trzech kategoriach wiekowych.

Wyniki eliminacji:

Kategoria – kl. 0-III

1 miejsce – Amelia Ratajczyk, SP nr 2

2 miejsce – Denis Wilczak, SP nr 6

3 miejsce – Zosia Ćwikła SP nr 5

Wyróżnienia – Maja Zarzycka, Marianna Wojciechowska

Kategoria – kl. IV-VI

1 miejsce – Julia Baranowska, SP nr 3

2 miejsce – Weronika Głowacka, SP nr 2

3 miejsce – Mateusz Zarzycki, SP No Bell

Wyróżnienia – Ryszard Dobrowolski, Aleksander Kurek, Hanna Maciejewska

Kategoria – kl. VII i klasy gimnazjalne

1 miejsce –Benedykt Chromiński, SP nr 5

2 miejsce – Halina Łukaszewicz, SP nr 2

3 miejsce – Hubert Janczak, SP nr 2

Wyróżnienia – Jakub Gromada, Julia Jabłońska

Laureaci pierwszych miejsc poszczególnych kategorii przechodzą do finału, który odbędzie się 14-15 kwietnia 2018r. w Centrum Promocji Kultury dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, nauczycielom oraz rodzicom przygotowującym uczniów. Gratulujemy nagrodzonym, laureatom życzymy powodzenia w finałowych przesłuchaniach.

IMG_8420IMG_8439

IMG_8459

IMG_8487

IMG_8491

IMG_8538

IMG_8561

XV Festiwal Małych Form Teatralnych

17-18 marca 2018 Konstancin-Jeziorna

REGULAMIN

Organizator

 1. Organizatorem Festiwalu jest Konstanciński Dom Kultury, z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mostowej 15.
 2. Informacji dotyczących Festiwalu udziela dział organizacji imprez pod numerem telefonu (22) 484 20 21, w godzinach 9.00-16.00.
 3. Adres przyjmowania kart zgłoszeniowych: KDK ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna, e-mail: agryglicka@konstancinskidomkultury.pl.
 4. Miejsce Festiwalu: Konstanciński Dom Kultury przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie.

 Cele festiwalu

 1. Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych działających w placówkach oświatowych na terenie Konstancina-Jeziorny.
 2. Prezentacja poszukiwań twórczych w dziedzinie repertuaru oraz wyrazu artystycznego teatru dziecięcego i młodzieżowego.
 3. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży kulturą teatralną oraz szerzenie kultury żywego słowa.

Założenia programowo – organizacyjne

 1. W Festiwalu mogą brać udział dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne działające
  w Szkołach Podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych gminy Konstancin-Jeziorna.
 2. Prezentacje grup teatralnych mogą być zgłaszane w kategoriach:

Kategoria I – Szkoły Podstawowe kl. 0-III

Kategoria II – Szkoły Podstawowe kl. IV-VII

Kategoria III – Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

 1. Grupa zgłaszająca chęć udziału w Festiwalu zobowiązana jest do przesłania lub dostarczenia do KDK
  Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna karty zgłoszeniowej do dnia 09.02.2018 r. Dokumenty muszą być wypełnione drukowanymi literami.
 2. Każda instytucja może zgłosić jeden spektakl w każdej kategorii. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszenia oraz dopełnienie formalności w określonym terminie.
 3. Program festiwalu będzie umieszczony na stronie konstancinskidomkultury.pl w terminie
  do 1 marca 2018 r.
 4. Kolejność prezentacji zakwalifikowanych spektakli ustala organizator.
 5. Czas trwania prezentacji dla kategorii I-III wynosi maksymalnie 25 minut.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania grupy, której czas prezentacji przekroczy rażąco określony limit.
 7. Przerwy pomiędzy prezentacjami trwają 5-10 minut. Scenografia montowana
  i demontowana jest przez zespoły (przy pomocy techników KDK) i nie powinna zawierać dużych elementów dekoracyjnych.
 8. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie oraz oświetlenie sceny wraz z obsługą techniczną (akustyk, oświetleniowiec), w zakresie określonym w karcie zgłoszeniowej.
 9. Każda z grup posiada możliwość wcześniejszego obejrzenia sali, w której będą odbywać się prezentacje, co pozwoli adaptować spektakl do istniejących warunków scenicznych oraz przeprowadzić próby na scenie. Terminy prób należy uzgodnić z Organizatorem.
 10. Program prezentowany przez uczestników Festiwalu będzie oceniać powołane w tym celu Jury.
 11. Decyzje w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury.

Kryteria oceny grup teatralnych

 1. Podstawowymi kryteriami oceny prezentowanych prezentacji będą:
 • dobór repertuaru (dostosowanie treści do wieku wykonawców),
 • oryginalność wyrazu artystycznego (scenariusz, reżyseria, forma, inscenizacja, kreatywność
  i pomysłowość),
 • umiejętności aktorskie,
 • wartości wychowawcze.
 1. Jury zastrzega sobie prawo nierównoważnego traktowania wymienionych kryteriów oceny prezentacji.
 2. Decyzje Jury są ostateczne.

 Nagrody

 1. Festiwal Małych Form Teatralnych jest objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.
 2. Główną nagrodą Festiwalu jest statuetka Grand Prix XV Festiwalu Małych Form Teatralnych 2018, ufundowana przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, przyznana w trzech kategoriach:

– Kategoria I – Szkoły Podstawowe kl. 0-III

– Kategoria II – Szkoły Podstawowe kl. IV-VII

– Kategoria III – Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

 1. Jury nagrodzi najlepsze spektakle – uwzględniając kategorie wiekowe i poziom prezentowany przez zespoły. Organizatorzy przewidują również możliwość przyznania wyróżnień oraz nagród specjalnych.
 2. Dla wszystkich uczestników Festiwalu przewidziane są dyplomy-podziękowania oraz drobne upominki.

zgłoszenie_fmft_szkoły_2018

IMG_8010 IMG_8064 IMG_8133 IMG_8175 IMG_8246 IMG_8309 IMG_8316 IMG_8332 IMG_8345
GRA O KONSTANCIN

(1) gra o konstanin slajd

22 listopada 2017 w Konstancińskim Domu Kultury rozegrany został konkurs Gra o Konstancin. Organizatorem konkursy był Konstanciński Dom Kultury, a inspiracją do zorganizowania konkursu była przypadająca w bieżącym roku 120. rocznica powstania Konstancina oraz 100. rocznica Uzdrowiska Konstancin. Konkurs honorowym patronatem objął burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna pan Kazimierz Jańczuk. Nagrody ufundowali: Gmina Konstancin-Jeziorna, organizator Konstanciński Dom Kultury oraz Eva Park, który przekazał wejściówki na basen.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursy czuwało jury w składzie:

 • Edyta Markiewicz-Brzozowska
 • Elżbieta Piskorska
 • Adam Zyszczyk

Do rywalizacji przystąpiły drużyny z trzech szkół z terenu naszej gminy: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 6.

W związku z faktem, że w kategorii A (klasy IV-VI szkoły podstawowej) zgłosiły się tylko dwie drużyny rozegrano w tej kategorii od razu finał. W kategorii B – klasy VII oraz klasy gimnazjalne – zgłosiły się 3 drużyny i finał został poprzedzony eliminacjami, które wyłoniły dwie drużyny finałowe.

Wyniki konkursu Gra o Konstancin

Kategoria A (klasy IV-VI)

I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w składzie:

 • Miłosz Wołos – kl. 4c
 • Antoni Cymerman – kl. 6b
 • Weronika Głowacka – kl. 6b

W tej kategorii brała też udział drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 6. Tworzyli ją: Michał Słaby (kl.6), Julia Rygalska (kl.6), Olaf Płusa  (kl.4)

Kategoria B (klasy VII oraz klasy gimnazjalne)

I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w składzie:

 • Gabriela Głowacka – 2bg
 • Klaudia Wojciechowska – 3bg
 • Zuzanna Kordas – 3bg

Finalistami w tej kategorii byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1: Mikołaj Ammol (kl.7), Aleksander Elwart (kl. 7) i Jacek Podrucki (3 gim). Ponadto udział wzięli  uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6: Viktoria Gołębiowska  (kl.7), Mateusz Burakowski (kl.7), Szymon Bogdan (kl.7).

Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca były słuchawki bezprzewodowe. Wszyscy uczestnicy dostali dyplomy oraz nagrody rzeczowe: Power bank, przewodnik Kalejdoskop Konstancina, wejściówki na basen do Eva Parku oraz drobne gadżety.

Zwycięzcom gratulujemy wygranej. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Nauczycielom, którzy włączyli się w przygotowanie uczniów do konkursu również bardzo dziękujemy. Dziękujemy także uczniom, którzy kibicowali drużynom podczas konkursu.

_MG_7314 _MG_7351 _MG_7357 _MG_7358 _MG_7366 _MG_7382 _MG_7387 _MG_7419 _MG_7433 _MG_7439 _MG_7445 _MG_7452 _MG_7490 _MG_7523 _MG_7542 _MG_7547 _MG_7554 _MG_7590 _MG_7598 _MG_7606 _MG_7623 _MG_7642 _MG_7652 _MG_7682 _MG_7709
Rozstrzygnięcie konkursów z okazji Dni Konstancina – czerwiec 2017

Konkurs literacki  120 słów o Konstancinie

 W kategorii – poezja

I miejsce – Anna Piliszewska

Konstancin transcendentalny

Gdy noce pachną liryką,

Bo kwiecień znów łatwopalny,

Ukradkiem śni się artystom

Konstancin transcendentalny.

Zawraca w głowie malarzom,

Poetom wysrebrza pióra;

Drwi niczym wróżka podniebna

W poświacie gwiazd, z głową w chmurach.

To bzem zapachnie w ogrodach,

To w tężni zatrzeszczy w Parku,

Gdy księżyc ponad drzewami

Złocistą błyska latarką.

I śnią się nocą artystom

Szpalery drzew z Konstancina,

Pomiędzy którymi stąpa

Konstancja – piękna hrabina.

Ma w dłoni wachlarz lunarny,

We włosach diadem widmowy,

A na jej palcu serdecznym

Migota pierścień rodowy.

Nim zniknie wśród mgieł nad ranem,

Nim wiatr ją, dymną, rozwieje,

Szeleszcząc swoją woalką,

Przemierza nocne aleje.

Niekiedy ktoś szeptem pyta:

Gdy kwiecień jest łatwopalny,

Dlaczego śni się artystom

Konstancin transcedentalny.

I czemu nocą widmową

W lunarnych, nikłych promykach

Niezmiennie tak ich zachwyca

Kwietniowa metafizyka?

 

Wyróżnienia: Anna Michna, Anna Kulczycka

W kategorii – proza

I miejsce – Daria Grzesiek

Drogi Lui,

Co u Ciebie słychać? U mnie kolejne zmiany. Nie, nie wróciłam za kraty.

Wszystko zaczęło się, gdy pojechaliśmy samochodem za miasto. Przez szybę mignęła mi tabliczka z nazwą miejscowości Konstancin-Jeziorna. Kiedy wysiedliśmy, zobaczyłam dużo zieleni, rzekę i park. Pięknie! Jak później się okazało, te widoki miały stać się moja codziennością – moja rodzina postanowiła się tutaj przeprowadzić. Uwierzysz, ile szczęścia mnie spotkało? Prawie zapomniałam o swojej smutnej przeszłości.

Co weekend zwiedzamy okolicę. Ostatnio opalałam się na Wyspach Siderskich i moczyłam nogi w Wiśle. Innym razem poszliśmy do Parku Zdrojowego i wypoczywaliśmy na brzegu Jeziorki. Byłam też w restauracji w Starej Papierni. Widzisz, bo tutaj są takie miejsca, gdzie można przyjść i zjeść coś z takimi jak my.

Lui, ty też kiedyś znajdziesz swoje szczęście.

Twoja Ziuta

***

Ziuta i Lui mieszkali razem w boksie w Schronisku w Korabiewicach. Tekst „List do Lui’ego” powstał, by zwrócić uwagę na potrzeby bezdomnych zwierząt.

Daria Grzesiek

Wyróżnienia: Zuzanna Potrzebowska, Magdalena Gralewicz,

 

Konkurs plastyczny – Kropka w kropkękopia obrazu malarza, który mieszkał i tworzył w Konstancinie.

 

W kategorii szkoła podstawowa:

1 miejsce  –      Szymon Jobda – Zdzisław Jasiński  Autoportret

IMG_0824

Wyróżnienia – Leon Szaramanian – Zdzisław Jasiński  Mostek w Konstancinie;

                        – Aleksandra Białecka – Monika Żeromska Kwiaty

                        – Urszula Szumska – Józef Pankiewicz Martwa natura z nożem

 

W kategorii gimnazjum:

1 miejsce (ex aequo) – Maria Sieradzan – Aleksander Mann Willa Ave oraz

–  Magdalena Burska –  Józef Pankiewicz Martwa natura z kawonami

IMG_0822

IMG_0820

Wyróżnienie  –  Zuzanna Litwińska – Monika Żeromska  Portret Aliny Kowalczykowej

 

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne/dorośli:

1 miejsce        –  Bogdan Gleinert – Monika Żeromska  Portret Aliny Kowalczykowej

IMG_0818

Wyróżnienia  – Joanna Szczepańska – Krzysztof Henisz Pod Bodzentynem

                        – Dorota Kamińska – Zygmunt Madejski – Pejzaż z mostkiem

                        – Izabella Kostrzewska- Zdzisław Jasiński Portret żony

 

Konkurs fotograficzny Konstancin – moje miejsce na ziemi

 Wyróżnienie w kategorii Architektura dawna i współczesna:  Katarzyna Olszewska.

Czy drewno przetrwaNiewyraźne młodsze pokolenie

Podwórkowe wiadomości

 

Konkurs plastyczny  Kropka w kropkę – kopia obrazu malarza, który mieszkał i tworzył w Konstancinie.

 

W związku z przypadającą w 2017 roku 120. rocznicą powstania Konstancina – Konstanciński Dom Kultury zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Kropka w kropkę – kopia obrazu malarza, który mieszkał i tworzył w Konstancinie. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu kopii dowolnego obrazu uznanego malarza, który mieszkał i tworzył w Konstancinie (np. Józef Pankiewicz, Zdzisław Jasiński, Aleksander Mann czy Monika Żeromska). Technika wykonania prac – zgodnie z oryginałem (dopuszcza się farby akrylowe zamiast farb olejnych). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do 30 maja 2017 roku jednej pracy w formacie A3 do siedziby Organizatora lub przesłanie na adres: Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę identyfikacyjną (starannie przymocowaną do pracy), zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek oraz klasa i nazwa szkoły (w przypadku uczniów szkół), adres, e-mail i telefon autora (w przypadku osób niepełnoletnich rodzica lub opiekuna), imię i nazwisko artysty oraz tytuł obrazu, który był inspiracją do powstania pracy. Prace konkursowe oceni jury, które w każdej z kategorii wiekowych wyłoni trzy zwycięskie prace. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Dni Konstancina, które odbędą się w dniach 10-11 czerwca w Parku Zdrojowym. Konkurs zwieńczy wystawa najlepszych prac. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

 

Dodatkowe informacje o konkursie:
Małgorzata Flis
Konstanciński Dom Kultury
22 484 20 22
mflis@konstancinskidomkultury.pl

Regulamin konkursu plastycznego

 

Konkurs literacki – 120 słów o Konstancinie

 

W związku z przypadającą w 2017 roku 120. rocznicą powstania Konstancina – Konstanciński Dom Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie literackim – 120 słów o Konstancinie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Tematyka utworów konkursowych jest dowolna (poezja lub proza pisana w języku polskim), powinna jednak zawierać elementy związane z miastem Konstancin. Utwór konkursowy musi mieć 120 słów. Do tej liczby nie będą wliczane spójniki, przyimki, zaimki. Przesłane utwory nie mogą być publikowane (także w Internecie), ani nagradzane w innych konkursach, przed rozstrzygnięciem Konkursu. Utwory konkursowe muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie; nie mogą stanowić plagiatu, w żadnej części nie mogą być kopią lub fragmentem jakichkolwiek utworów; nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Prace konkursowe, wyłącznie w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego (format A-4), w 3 egzemplarzach, podpisane godłem (pseudonimem słownym) wraz z dołączoną zamkniętą kopertą, opatrzoną tym samym godłem i zawierającą dane osobowe autora: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, w przypadku uczniów szkół – klasa oraz nazwa szkoły, należy dostarczyć do 30 maja 2017 r. (w przypadku korzystania z poczty decyduje data stempla pocztowego) na adres: Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15
05-510 Konstancin-Jeziorna Z dopiskiem „Konkurs Literacki – 120 słów o Konstancinie”. Prace oceni jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, które nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny.Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 10-11 czerwca podczas Dni Konstancina.

 

Dodatkowych informacji o konkursie udziela:
Małgorzata Flis
Konstanciński Dom Kultury
22 484 20 22
mflis@konstancinskidomkultury.pl

Regulamin konkursu literackiego

 

Konkurs fotograficzny – Konstancin – moje miejsce na ziemi

 

W związku z przypadającą w 2017 roku 120. rocznicą powstania Konstancina – Konstanciński Dom Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym – Konstancin – moje miejsce na ziemi. Konkurs skierowany jest do osób od 15. roku życia, amatorów, niebędących członkami stowarzyszeń czy organizacji twórczych zrzeszających fotografików. Tematyka prac dotyczy trzech kategorii: a) architektura dawna i współczesna b) przyroda c) ludzi. Fotografie w kolorze lub czarno-białe, w poziomie lub w pionie, format wydruku A3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do 30 maja 2017 roku jednej pracy w formacie A3 do siedziby Organizatora lub przesłanie na adres: Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę identyfikacyjną (starannie przymocowaną do pracy), zawierającą: tytuł fotografii, imię i nazwisko autora oraz adres, e-mail i telefon autora. Jury wyłoni trzy zwycięskie prace w każdej kategorii oraz przyzna wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Dni Konstancina (10-11 czerwca 2017 r.). Najlepsze prace zostaną również zaprezentowane na wystawie.

Dodatkowe informacje o konkursie:

Iwona Sygowska

22 484 20 29

isygowska@konstancinskidomkultury.pl

Regulamin konkursu fotograficznego