KONKURSY

Konkurs plastyczny  Kropka w kropkę – kopia obrazu malarza, który mieszkał i tworzył w Konstancinie.

 

W związku z przypadającą w 2017 roku 120. rocznicą powstania Konstancina – Konstanciński Dom Kultury zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Kropka w kropkę – kopia obrazu malarza, który mieszkał i tworzył w Konstancinie. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu kopii dowolnego obrazu uznanego malarza, który mieszkał i tworzył w Konstancinie (np. Józef Pankiewicz, Zdzisław Jasiński, Aleksander Mann czy Monika Żeromska). Technika wykonania prac – zgodnie z oryginałem (dopuszcza się farby akrylowe zamiast farb olejnych). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do 30 maja 2017 roku jednej pracy w formacie A3 do siedziby Organizatora lub przesłanie na adres: Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę identyfikacyjną (starannie przymocowaną do pracy), zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek oraz klasa i nazwa szkoły (w przypadku uczniów szkół), adres, e-mail i telefon autora (w przypadku osób niepełnoletnich rodzica lub opiekuna), imię i nazwisko artysty oraz tytuł obrazu, który był inspiracją do powstania pracy. Prace konkursowe oceni jury, które w każdej z kategorii wiekowych wyłoni trzy zwycięskie prace. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Dni Konstancina, które odbędą się w dniach 10-11 czerwca w Parku Zdrojowym. Konkurs zwieńczy wystawa najlepszych prac. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

 

Dodatkowe informacje o konkursie:
Małgorzata Flis
Konstanciński Dom Kultury
22 484 20 22
mflis@konstancinskidomkultury.pl

Regulamin konkursu plastycznego

 

Konkurs literacki – 120 słów o Konstancinie

 

W związku z przypadającą w 2017 roku 120. rocznicą powstania Konstancina – Konstanciński Dom Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie literackim – 120 słów o Konstancinie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Tematyka utworów konkursowych jest dowolna (poezja lub proza pisana w języku polskim), powinna jednak zawierać elementy związane z miastem Konstancin. Utwór konkursowy musi mieć 120 słów. Do tej liczby nie będą wliczane spójniki, przyimki, zaimki. Przesłane utwory nie mogą być publikowane (także w Internecie), ani nagradzane w innych konkursach, przed rozstrzygnięciem Konkursu. Utwory konkursowe muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie; nie mogą stanowić plagiatu, w żadnej części nie mogą być kopią lub fragmentem jakichkolwiek utworów; nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Prace konkursowe, wyłącznie w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego (format A-4), w 3 egzemplarzach, podpisane godłem (pseudonimem słownym) wraz z dołączoną zamkniętą kopertą, opatrzoną tym samym godłem i zawierającą dane osobowe autora: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, w przypadku uczniów szkół – klasa oraz nazwa szkoły, należy dostarczyć do 30 maja 2017 r. (w przypadku korzystania z poczty decyduje data stempla pocztowego) na adres: Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15
05-510 Konstancin-Jeziorna Z dopiskiem „Konkurs Literacki – 120 słów o Konstancinie”. Prace oceni jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, które nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny.Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 10-11 czerwca podczas Dni Konstancina.

 

Dodatkowych informacji o konkursie udziela:
Małgorzata Flis
Konstanciński Dom Kultury
22 484 20 22
mflis@konstancinskidomkultury.pl

Regulamin konkursu literackiego

 

Konkurs fotograficzny – Konstancin – moje miejsce na ziemi

 

W związku z przypadającą w 2017 roku 120. rocznicą powstania Konstancina – Konstanciński Dom Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym – Konstancin – moje miejsce na ziemi. Konkurs skierowany jest do osób od 15. roku życia, amatorów, niebędących członkami stowarzyszeń czy organizacji twórczych zrzeszających fotografików. Tematyka prac dotyczy trzech kategorii: a) architektura dawna i współczesna b) przyroda c) ludzi. Fotografie w kolorze lub czarno-białe, w poziomie lub w pionie, format wydruku A3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do 30 maja 2017 roku jednej pracy w formacie A3 do siedziby Organizatora lub przesłanie na adres: Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę identyfikacyjną (starannie przymocowaną do pracy), zawierającą: tytuł fotografii, imię i nazwisko autora oraz adres, e-mail i telefon autora. Jury wyłoni trzy zwycięskie prace w każdej kategorii oraz przyzna wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Dni Konstancina (10-11 czerwca 2017 r.). Najlepsze prace zostaną również zaprezentowane na wystawie.

Dodatkowe informacje o konkursie:

Iwona Sygowska

22 484 20 29

isygowska@konstancinskidomkultury.pl

Regulamin konkursu fotograficznego