KONKURSY

W związku z przypadającą w 2017 roku 120. rocznicą powstania Konstancina – Konstanciński Dom Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o naszym mieście – Gra o Konstancin.

Konkurs ma charakter drużynowy i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Konstancin-JeziornaZachęcamy do uczestnictwa.

Regulamin konkursu Gra o Konstancin

 

Rozstrzygnięcie konkursów z okazji Dni Konstancina – czerwiec 2017

Konkurs literacki  120 słów o Konstancinie

 W kategorii – poezja

I miejsce – Anna Piliszewska

Konstancin transcendentalny

Gdy noce pachną liryką,

Bo kwiecień znów łatwopalny,

Ukradkiem śni się artystom

Konstancin transcendentalny.

Zawraca w głowie malarzom,

Poetom wysrebrza pióra;

Drwi niczym wróżka podniebna

W poświacie gwiazd, z głową w chmurach.

To bzem zapachnie w ogrodach,

To w tężni zatrzeszczy w Parku,

Gdy księżyc ponad drzewami

Złocistą błyska latarką.

I śnią się nocą artystom

Szpalery drzew z Konstancina,

Pomiędzy którymi stąpa

Konstancja – piękna hrabina.

Ma w dłoni wachlarz lunarny,

We włosach diadem widmowy,

A na jej palcu serdecznym

Migota pierścień rodowy.

Nim zniknie wśród mgieł nad ranem,

Nim wiatr ją, dymną, rozwieje,

Szeleszcząc swoją woalką,

Przemierza nocne aleje.

Niekiedy ktoś szeptem pyta:

Gdy kwiecień jest łatwopalny,

Dlaczego śni się artystom

Konstancin transcedentalny.

I czemu nocą widmową

W lunarnych, nikłych promykach

Niezmiennie tak ich zachwyca

Kwietniowa metafizyka?

 

Wyróżnienia: Anna Michna, Anna Kulczycka

W kategorii – proza

I miejsce – Daria Grzesiek

Drogi Lui,

Co u Ciebie słychać? U mnie kolejne zmiany. Nie, nie wróciłam za kraty.

Wszystko zaczęło się, gdy pojechaliśmy samochodem za miasto. Przez szybę mignęła mi tabliczka z nazwą miejscowości Konstancin-Jeziorna. Kiedy wysiedliśmy, zobaczyłam dużo zieleni, rzekę i park. Pięknie! Jak później się okazało, te widoki miały stać się moja codziennością – moja rodzina postanowiła się tutaj przeprowadzić. Uwierzysz, ile szczęścia mnie spotkało? Prawie zapomniałam o swojej smutnej przeszłości.

Co weekend zwiedzamy okolicę. Ostatnio opalałam się na Wyspach Siderskich i moczyłam nogi w Wiśle. Innym razem poszliśmy do Parku Zdrojowego i wypoczywaliśmy na brzegu Jeziorki. Byłam też w restauracji w Starej Papierni. Widzisz, bo tutaj są takie miejsca, gdzie można przyjść i zjeść coś z takimi jak my.

Lui, ty też kiedyś znajdziesz swoje szczęście.

Twoja Ziuta

***

Ziuta i Lui mieszkali razem w boksie w Schronisku w Korabiewicach. Tekst „List do Lui’ego” powstał, by zwrócić uwagę na potrzeby bezdomnych zwierząt.

Daria Grzesiek

Wyróżnienia: Zuzanna Potrzebowska, Magdalena Gralewicz,

 

Konkurs plastyczny – Kropka w kropkękopia obrazu malarza, który mieszkał i tworzył w Konstancinie.

 

W kategorii szkoła podstawowa:

1 miejsce  –      Szymon Jobda – Zdzisław Jasiński  Autoportret

IMG_0824

Wyróżnienia – Leon Szaramanian – Zdzisław Jasiński  Mostek w Konstancinie;

                        – Aleksandra Białecka – Monika Żeromska Kwiaty

                        – Urszula Szumska – Józef Pankiewicz Martwa natura z nożem

 

W kategorii gimnazjum:

1 miejsce (ex aequo) – Maria Sieradzan – Aleksander Mann Willa Ave oraz

–  Magdalena Burska –  Józef Pankiewicz Martwa natura z kawonami

IMG_0822

IMG_0820

Wyróżnienie  –  Zuzanna Litwińska – Monika Żeromska  Portret Aliny Kowalczykowej

 

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne/dorośli:

1 miejsce        –  Bogdan Gleinert – Monika Żeromska  Portret Aliny Kowalczykowej

IMG_0818

Wyróżnienia  – Joanna Szczepańska – Krzysztof Henisz Pod Bodzentynem

                        – Dorota Kamińska – Zygmunt Madejski – Pejzaż z mostkiem

                        – Izabella Kostrzewska- Zdzisław Jasiński Portret żony

 

Konkurs fotograficzny Konstancin – moje miejsce na ziemi

 Wyróżnienie w kategorii Architektura dawna i współczesna:  Katarzyna Olszewska.

Czy drewno przetrwaNiewyraźne młodsze pokolenie

Podwórkowe wiadomości

 

Konkurs plastyczny  Kropka w kropkę – kopia obrazu malarza, który mieszkał i tworzył w Konstancinie.

 

W związku z przypadającą w 2017 roku 120. rocznicą powstania Konstancina – Konstanciński Dom Kultury zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Kropka w kropkę – kopia obrazu malarza, który mieszkał i tworzył w Konstancinie. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu kopii dowolnego obrazu uznanego malarza, który mieszkał i tworzył w Konstancinie (np. Józef Pankiewicz, Zdzisław Jasiński, Aleksander Mann czy Monika Żeromska). Technika wykonania prac – zgodnie z oryginałem (dopuszcza się farby akrylowe zamiast farb olejnych). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do 30 maja 2017 roku jednej pracy w formacie A3 do siedziby Organizatora lub przesłanie na adres: Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę identyfikacyjną (starannie przymocowaną do pracy), zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek oraz klasa i nazwa szkoły (w przypadku uczniów szkół), adres, e-mail i telefon autora (w przypadku osób niepełnoletnich rodzica lub opiekuna), imię i nazwisko artysty oraz tytuł obrazu, który był inspiracją do powstania pracy. Prace konkursowe oceni jury, które w każdej z kategorii wiekowych wyłoni trzy zwycięskie prace. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Dni Konstancina, które odbędą się w dniach 10-11 czerwca w Parku Zdrojowym. Konkurs zwieńczy wystawa najlepszych prac. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

 

Dodatkowe informacje o konkursie:
Małgorzata Flis
Konstanciński Dom Kultury
22 484 20 22
mflis@konstancinskidomkultury.pl

Regulamin konkursu plastycznego

 

Konkurs literacki – 120 słów o Konstancinie

 

W związku z przypadającą w 2017 roku 120. rocznicą powstania Konstancina – Konstanciński Dom Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie literackim – 120 słów o Konstancinie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Tematyka utworów konkursowych jest dowolna (poezja lub proza pisana w języku polskim), powinna jednak zawierać elementy związane z miastem Konstancin. Utwór konkursowy musi mieć 120 słów. Do tej liczby nie będą wliczane spójniki, przyimki, zaimki. Przesłane utwory nie mogą być publikowane (także w Internecie), ani nagradzane w innych konkursach, przed rozstrzygnięciem Konkursu. Utwory konkursowe muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie; nie mogą stanowić plagiatu, w żadnej części nie mogą być kopią lub fragmentem jakichkolwiek utworów; nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Prace konkursowe, wyłącznie w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego (format A-4), w 3 egzemplarzach, podpisane godłem (pseudonimem słownym) wraz z dołączoną zamkniętą kopertą, opatrzoną tym samym godłem i zawierającą dane osobowe autora: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, w przypadku uczniów szkół – klasa oraz nazwa szkoły, należy dostarczyć do 30 maja 2017 r. (w przypadku korzystania z poczty decyduje data stempla pocztowego) na adres: Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15
05-510 Konstancin-Jeziorna Z dopiskiem „Konkurs Literacki – 120 słów o Konstancinie”. Prace oceni jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, które nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny.Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 10-11 czerwca podczas Dni Konstancina.

 

Dodatkowych informacji o konkursie udziela:
Małgorzata Flis
Konstanciński Dom Kultury
22 484 20 22
mflis@konstancinskidomkultury.pl

Regulamin konkursu literackiego

 

Konkurs fotograficzny – Konstancin – moje miejsce na ziemi

 

W związku z przypadającą w 2017 roku 120. rocznicą powstania Konstancina – Konstanciński Dom Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym – Konstancin – moje miejsce na ziemi. Konkurs skierowany jest do osób od 15. roku życia, amatorów, niebędących członkami stowarzyszeń czy organizacji twórczych zrzeszających fotografików. Tematyka prac dotyczy trzech kategorii: a) architektura dawna i współczesna b) przyroda c) ludzi. Fotografie w kolorze lub czarno-białe, w poziomie lub w pionie, format wydruku A3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do 30 maja 2017 roku jednej pracy w formacie A3 do siedziby Organizatora lub przesłanie na adres: Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę identyfikacyjną (starannie przymocowaną do pracy), zawierającą: tytuł fotografii, imię i nazwisko autora oraz adres, e-mail i telefon autora. Jury wyłoni trzy zwycięskie prace w każdej kategorii oraz przyzna wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Dni Konstancina (10-11 czerwca 2017 r.). Najlepsze prace zostaną również zaprezentowane na wystawie.

Dodatkowe informacje o konkursie:

Iwona Sygowska

22 484 20 29

isygowska@konstancinskidomkultury.pl

Regulamin konkursu fotograficznego