KONKURSY

Konkurs plastyczny  Konstancin-Jeziorna  w kalejdoskopie.

 

Konstanciński Dom Kultury zaprasza dzieci, młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Konstancin – Jeziorna w kalejdoskopie. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestników zajęć w Domach Kultury, Klubach czy innych placówkach edukacji pozaszkolnej, które nie ukończyły 18 lat.

Technika wykonania prac – płaska plastyczna (akryl, akwarele, tempery, ołówek, techniki mieszane i inne). Format prac A3.

Prace są przyjmowane do 8 czerwca 2016 roku. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko, adres, numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego, tytuł pracy lub nazwę konkursu.  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe. Prace zostaną pokazane na wystawie podczas Dni Konstancina 18-19 czerwca 2016.

 

 

Konkurs na plakat  – 2016 – Rok Henryka Sienkiewicza.

 

Konstanciński Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na plakat 2016Rok Henryka Sienkiewicza w związku z ogłoszeniem roku 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego Henryka Sienkiewicza pisarza, publicysty, laureata Nagrody Nobla (1905) za całokształt twórczości.

Technika wykonania prac – płaska plastyczna (akryl, akwarele, tempery, ołówek, techniki mieszane i inne). Format prac A4.

Zgłoszenia prac są przyjmowane do 30 czerwca 2016 roku. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko, klasę, szkołę autora, imię i nazwisko opiekuna oraz tytuł pracy. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe. Prace zostaną pokazane na wystawie w Konstancińskim Domu Kultury.

Regulaminy konkursów:

Konkurs Konstancin w kalejdoskopie -regulamin

Konkurs H.Sienkiewicz- regulamin