JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia dla dzieci i młodzieży. W zależności od potrzeb uczestników, służą one poszerzaniu znajomości języka angielskiego lub pomagają w nadrabianiu zaległości. Uczniowie na każdym poziomie nauczania zdobywają wiedzę o tym, jak efektywnie komunikować się w określonych sytuacjach oraz rozmawiać na dany temat. Lekcje odbywają się w miłej i przyjaznej atmosferze, co sprzyja szybkim postępom. Program nauczania oparty jest o najnowsze materiały i zawiera liczne elementy gier i zabaw. Zajęcia raz w tygodniu, 60 minut.

Artur Turoski, instruktor – lektor ukończył studia w Kolegium Nauczycielskim Języka Angielskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikat TEFLA oraz FCTBE, ponadto przez 14 lat przebywał w Australii.