LOGORYTMIKA

Logorytmika to rodzaj oddziaływań muzykoterapeutycznych, który polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchowo-ruchową. Na jej skuteczność nie ma wpływu rozwój intelektualny czy też ruchowy dziecka, jak również wrażliwość muzyczna czy jej brak. Najistotniejszym elementem w stosowanych ćwiczeniach słowno-ruchowych jest RYTM.

Zajęcia to połączenie ćwiczeń ruchowych, słowno-ruchowych, rytmicznych i melodycznych dla dzieci w wieku 5-7 lat.

Zajęcia raz w tygodniu 30/45 min.

Instruktor- Małgorzata Moskalewicz, aktorka i logopeda