MUZYKOTERAPIA

Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami: niepełnosprawność intelektualna, autyzm, nadpobudliwość, mające na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju poprzez twórcze i różnorodne aktywności muzyczne. Celem zajęć jest:

  • integracja grupy: dawanie poczucia radości, satysfakcji ze współtworzenia muzyki w różnych jej formach: wspólny śpiew, wspólne muzykowanie na instrumentach, wspólny taniec i słuchanie muzyki,
  • rozwijanie komunikacji, nawiązywanie bliższych relacji w grupie,
  • nauka współpracy w grupie,
  • nabywanie przez dzieci określonych kompetencji społecznych.

Na zajęcia zapraszamy zarówno dzieci funkcjonujące samodzielnie, jak również dzieci z opiekunem, jeżeli potrzebują ciągłego wsparcia osoby dorosłej.

Zajęcia raz w tygodniu, 60 minut.

Dorota Cichocka-Zawada, instruktor – pedagog specjalny, muzykoterapeuta, instruktor ZHP. Ukończyła studium Carla Orffa na Akademii Muzycznej w Warszawie, Studia Podyplomowe „Formy gimnastyczno–taneczne z rytmiką” na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim oraz studia licencjackie „Muzykoterapia” na Akademii Muzycznej w Łodzi.