PRACOWNIA ETNOGRAFICZNA

W pracowni będą się odbywały zajęcia (lekcje, warsztaty) związane z Polskim Rokiem Obrzędowym, sztuką ludową, folklorem, jak również historią regionu (w tym Urzecza) oraz tradycją i kulturą innych krajów świata.

Oferta dla szkół i przedszkoli. Zajęcia przedpołudniowe.

Elżbieta Lipska, instruktor – z wykształcenia jest etnologiem/antropologiem kultury. Współpracuje z domami kultury i innymi placówkami edukacyjnymi.