PRACOWNIA MUZYCZNA

Zajęcia Pracowni skierowane są do dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie. Ich celem jest rozwijanie umiejętności gry na instrumentach oraz techniki instrumentalnej, jak również doskonalenie wśród uczestników pamięci muzycznej, wrażliwości na dźwięk, poczucia rytmu i wyobraźni muzycznej. Młodzi muzycy podczas zajęć uczą się czytania zapisów nutowych i interpretowania ich. Poprzez wspólne granie kształtują również umiejętność muzykowania zespołowego oraz wyrabiają w sobie opanowanie sceniczne.