RYTMIKA DLA SMYKA

Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych (3 – 6 lat) kształtujące koordynację słuchowo-ruchową, uwrażliwiające na zmiany zachodzące w muzyce, kształtujące poczucie tempa, metrum oraz rozwijające wrażliwość muzyczną.
Spotkania w świecie muzyki z najmłodszymi wypełnione są śpiewem, tańcem, zabawami ruchowymi, ćwiczeniami słuchowymi oraz grą na instrumentach perkusyjnych.

Zajęcia raz w tygodniu, 60 minut.

Dorota Cichocka-Zawada, instruktor – pedagog specjalny, muzykoterapeuta, instruktor ZHP. Ukończyła studium Carla Orffa na Akademii Muzycznej w Warszawie, Studia Podyplomowe „Formy gimnastyczno–taneczne z rytmiką” na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim oraz studia licencjackie „Muzykoterapia” na Akademii Muzycznej w Łodzi.