ZAJĘCIA TEATRALNE

Przy KDK Działają trzy zespoły teatralne skupiające dzieci oraz młodzież: Teatrzaki, Za drzwiami, Miniatura. Podczas pracy nad przygotowaniem spektakli, uczestnicy zajęć poznają techniki operowania głosem, ciałem i gestem, sposoby improwizacji, uczą się również zapamiętywania tekstu i panowania nad stresem. Oprócz wykształcenia tych umiejętności, głównym założeniem pracowni jest wszechstronny rozwój osobowości młodych aktorów.

Ewa Cielesz, instruktor – absolwentka studiów podyplomowych PWST w Krakowie, specjalizacja Reżyseria Teatru Dzieci i Młodzieży, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydział Historyczny i Pedagogiczny. Autorka utworów scenicznych, bajek, poezji dla dzieci i dla dorosłych. Opublikowała m.in. Dla was dzieciaki, Skarby z szuflady, Sentymenty, Między jasnością i czernią oraz powieść Niskie drzewa.