REGULAMIN UCZESTNICTWA

Regulamin uczestnictwa w zajęciach w roku szkolnym 2016/2017

KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY

ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna

tel. 22 484 20 20

e-mail: biuro@konstancinskidomkultury.pl