WARSZTATY RODZINNE

Różnorodne warsztaty plastyczne dla całej rodziny. Konstanciński Dom Kultury udostępnia zarówno materiały dla uczestników, jak i przybory i narzędzia do wykonywania prac. Zajęcia są skierowane do dzieci, młodzieży oraz opiekunów. Koszt udziału – 5 zł/os.

Zajęcia prowadzą Anna Cuch i Jolanta Łaba.