ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE W KDK

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE DLA DZIECI

Celem zajęć jest ukazanie różnorodności fotografii i
pobudzenie naturalnej ciekawości dziecka.
W trakcie zajęć będziemy:
– poznawać zmysł wzroku,
– robić doświadczenia optyczne,
– oglądać stare aparaty i fotografie,
– uczyć się fotografować aparatem cyfrowym,
– „czytać” zdjęcia i dyskutować o nich,
– eksperymentować: malować światłem i zamrażać ruch,
– poszukiwać tego, co w trawie piszczy
…i nie tylko.
Zajęcia w poniedziałki w godz. 16.00 – 17.00.

Cena 60 zł miesięcznie

Spotkanie organizayjne 18 kwietnia, KDK Hugonówka, godz. 16.00

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE DLA SENIORÓW

Tryb zajęć:

– uczestnik nie musi posiadać wcześniej, żadnej wiedzy
fotograficznej ani komputerowej,
– instruktor będzie używał języka zrozumiałego dla laika,
– zajęcia będą się składały z teorii, ćwiczeń z aparatami,
fotografowania i oceny wykonanych zdjęć,
– zajęcia będą miały charakter stacjonarny i plenerowy.
Po ukończeniu WARSZTATÓW uczestnik nabywa umiejętności:
– posługiwania się aparatem cyfrowym,
– poprawnego fotografowania typowych motywów,
– unikania częstych błędów
– przechowywania plików i zamawiania odbitek.
Uczestnik powinien posiadać aparat cyfrowy dowolnego typu
(może być stary lub pożyczony – ale nie w telefonie).
Zajęcia w poniedziałki w godź. 17:00 – 18:00 (10 spotkań).

Cena 35 zł miesięcznie

Spotkanie organizacyjne 18 kwietnia, KDK Hugonówka, godz. 16.30

Start zajęć w poniedziałek 20.04.2015r.

Zajęcia prowadzi:

Tomasz Myśluk -fotograf

+48 602 461 029
Tom@photobyMysluk.pl
http://www.photobyMysluk.pl
https://www.facebook.com/pages/PhotobyMyslukpl/744683955563298

Poniższe zdjęcia przedstawiają warsztaty fotograficzne prowadzone przez Tomasza Myśluka:
– „Camera obscura” w KDK
– „Ćwiczenia z perspektywy” w Klubie Filary
– „Skąd się wzięła fotografia” w przedszkolu Strumioenie
– „W świetle flesza” w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci.

_1083473 _1160394 (2) _1160405 _1160448 (2) _1168228 (2) _1168304 (2) _1172941 (2)