DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

dkk_małeDYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dyskusyjny Klub Książki (DKK) to grupa osób, w różnym wieku, lubiących czytać i spotykających się, aby porozmawiać o przeczytanej książce. Spotkania nie mają ściśle określonej formy, są otwarte dla wszystkich i każdy, kto chce podzielić się swoimi wrażeniami z przeczytanej książki, jest mile widziany. DKK potwierdza tezę, że nie trzeba być krytykiem czy literaturoznawcą, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Spotkania w ramach DKK to okazja do poznania nowych ludzi, a przede wszystkim nowych autorów i książek. Podczas spotkań staramy się przestrzegać następujących zasad:

  • szanujemy opinie innych, im więcej różnych opinii, tym lepiej,
  • nie oceniamy gustów czytelniczych klubowiczów,
  • nie wszystkie lektury nam się spodobają, ale mimo to próbujmy je przeczytać,
  • przychodzimy na spotkanie nawet, jeśli nie udało się nam dokończyć lektury,
  • każdy członek klubu jest mile widziany, bez względu na to, w jakim tempie czyta,
  • jesteśmy otwarci na nowych autorów i nowe książki,
  • przede wszystkim mamy się dobrze bawić!

Spotkania odbywają się raz w miesiącu.