Klub Brydż 60+

W sobotę 20 października odbyły się Mistrzostwa Konstancina Seniorów w Brydżu. Na turniej zorganizowany przez Klub Brydż 60+ z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przybyło 15 par.

Turniej brydżowy wygrała para Maria i Marek Błoszyk z rewelacyjnym wynikiem ponad 70%.  Jako najciekawszą pamiątkę związaną z rocznicę obecni wdavskazali na ponad stuletnie miesięczniki „KŁOS”, a drugie miejsce zajął „PŁOMYK” z 11 maja 1936 roku wydany w pierwszą rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego.

Obecni rozwiązywali także quiz z wiedzy o Józefie Piłsudskim. W tej konkurencji najlepsi okazali się Grażyna Tomaszewska i Maciej Niedzielski – 9 poprawnych odpowiedzi. Wynik 8/15 uzyskały pary Maryla i Jerzy Skórniewscy oraz  Ewa Orłowska ze Zdzisławem Pietruszewskim.

 

Każdego kto chce sprawdzić swoją wiedzę i pobić najlepszy wynik, zachęcamy do rozwiązania quizu. Odpowiedzi na pytania proszę przysłać na adres skamecki@artinfo.pl do 13.11. Dla najlepszych czekają drobne upominki.

 QUIZ

Mistrzostwa zorganizowano w ramach inicjatywy lokalnej: „Aktywni seniorzy w 100. rocznicę przywrócenia Niepodległości”.

dav

dav