KLUBY SENIORA

Koło Seniora nr 24 zostało zarejestrowane we wrześniu 2006 roku przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy Warszawa – Mokotów. Obecnie liczy 200 członków.

Koło prowadzi działalność we współpracy z Konstancińskim Domem Kultury. Zajmuje się organizacją sekcji zainteresowań, spotkań okolicznościowych, wyjść do teatrów, kin i opery oraz wyjazdów turystyczno-kulturalnych.

Zarząd Koła: przewodnicząca koła Julita Jodłowska, sekretarz Barbara Boros, skarbnik Regina Kopyt, członek Anna Schubert.

kronika-kola-seniorow-2016

(Microsoft Word - KRONIKA Senior363w 2016 s. 1-8 13.10.16.rtf)