KONTAKT

hugonówka-1964N

 HUGONÓWKA

ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna

kasa: 22 484 20 20

sekretariat: 22 484 20 26

dział organizacji imprez: 22 484 20 21

promocja: 22 484 20 25

muzeum i wystawy: 22 484 20 29

 e-mail: biuro@konstancinskidomkultury.pl

NIP: 123-069-43-37

REGON: 001077625

 Nr konta bankowego : 91 8002 0004 0200 1544 2002 0001

Placówka KDK – Mirków (Konstancin-Jeziorna)

ul. Jaworskiego 18, 05 – 520 Konstancin-Jeziorna

e-mail: biuro@konstancinskidomkultury.pl

telefon: 22 754 47 23

Możliwość wynajęcia sali widowiskowej przy ul.Jaworskiego 18

opłata za godzinę wynajmu: 100 zł brutto