O NAS

DYREKTOR Edyta Markiewicz-Brzozowska

ZASTĘPCA DYREKTORA Anna Klonowska

================================

SEKRETARIAT:  22 484 20 26

Małgorzata Bylica

mbylica@konstancinskidomkultury.pl

biuro@konstancinskidomkultury.pl

================================

RECEPCJA : 22 484-20-20

Jakub Markuszewski

jmarkuszewski@konstancinskidomkultury.pl

Jolanta Berchali

jberchali@konstancinskidomkultury.pl

=================================

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI: 22-484-20-27

Beata Rogowiec – główny księgowy

brogowiec@konstancinskidomkultury.pl

Marta Pałaszewska- księgowa

mpalaszewska@konstancinskidomkultury.pl

===============================

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY: 22 484-20-27

Elżbieta Eisbaner

eeisbaner@konstancinskidomkultury.pl

================================

ORGANIZACJA IMPREZ: 22-484-20-21

Agnieszka Wiśniowska

awisniowska@konstancinskidomkultury.pl

Anna Gryglicka

agryglicka@konstancinskidomkultury.pl

Paulina Siedlecka

psiedlecka@konstancinskidomkultury.pl

==================================

EDUKACJA ARTYSTYCZNA:  22 754 47 23

Małgorzata Flis

mflis@konstancinskidomkultury.pl

==================================

MUZEUM I WYSTAWY: 22-484-20-29

Hanna Kaniasta

hkaniasta@konstancinskidomkultury.pl

Iwona Sygowska

isygowska@konstancinskidomkultury.pl

=================================

DZIAŁ PROMOCJI: 22-484-20-25

Grzegorz Traczyk

gtraczyk@konstancinskidomkultury.pl