O NAS

DYREKTOR – Edyta Markiewicz-Brzozowska

ZASTĘPCA DYREKTORA- Anna Klonowska

================================

SEKRETARIAT:  22 484 20 26

Małgorzata Bylica

mbylica@konstancinskidomkultury.pl

biuro@konstancinskidomkultury.pl

================================

RECEPCJA : 22 484-20-20

Agata Bachurska

abachurska@konstancinskidomkultury.pl

Jolanta Berchali

jberchali@konstancinskidomkultury.pl

=================================

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI: 22-484-20-27

Jarosław Malinowski-  główny księgowy

jmalinowski@konstancinskidomkultury.pl

Marta Pałaszewska- księgowa

mpalaszewska@konstancinskidomkultury.pl

Katarzyna Zawłocka

kzawlocka@konstancinskidomkultury.pl

===============================

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY: 22 484-20-27

Justyna Kochańska-Jaszczyńska – kierownik administracyjny

jkochanska@konstancinskidomkultury.pl

================================

ORGANIZACJA IMPREZ: 22-484-20-21

=================================

Agnieszka Wiśniowska

awisniowska@konstancinskidomkultury.pl

Sławomir Batyra

sbatyra@konstancinskidomkultury.pl

Paulina Siedlecka

psiedlecka@konstancinskidomkultury.pl

==================================

EDUKACJA ARTYSTYCZNA: 22-484-20-22

Małgorzata Flis

mflis@konstancinskidomkultury.pl

Ewa Panasiuk

epanasiuk@konstancinskidomkultury.pl

==================================

MUZEUM I WYSTAWY: 22-484-20-29

Hanna Kaniasta

hkaniasta@konstancinskidomkultury.pl

Iwona Sygowska

isygowska@konstancinskidomkultury.pl