ERASMUS+

Konstanciński Dom Kultury otrzymał dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych, w ramach ww. programy pracownicy KDK będą realizować poniższe kursy na terenie państw Unii Europejskiej.

Kurs języka angielskiego dla 6 pracowników.

Kurs języka angielskiego na terenie UE ( Kwiecień 2019)

Kurs digital storytelling na terenie UE ( Maj 2019)

Kurs educational video production and publishing ( czerwiec 2019).

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z opłaceniem kursów, podróży, noclegów, wyżywienia oraz ubezpieczenia.