IMPREZY CYKLICZNE

Festiwale – Improwizacji 321 IMPRO, Festiwal Małych Form Teatralnych

Festiwal Małych Form Teatralnych to święto teatru, organizowane corocznie we współpracy z placówkami oświatowymi naszej gminy. Idea festiwalu zrodziła się w odpowiedzi na potrzeby środowiska młodych ludzi, którzy poszukują możliwości rozwijania talentów, prezentowania swoich umiejętności i zainteresowań. Na kolejne edycje festiwalu zapraszani są znakomici goście i aktorzy, którzy swoją obecnością wspierają i zachęcają młodych aktorów do realizowania swojej pasji.

Festiwal jest dużym przedsięwzięciem zarówno organizacyjnym jak i finansowym, dlatego zapraszamy wszystkich do pomocy w jego realizacji.

Festiwal