WYSTAWY

BEATA CZAPSKA
JASNA STRONA MOCY…
Wystawa rzeźb i rysunków
Galeria w Hugonówce
8 lipca – 16 września 2018 r.

IMG_9964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystawa pokazująca blisko 50 rzeźb i 14 rysunków polsko-francuskiej artystki – Beaty Czapskiej.  Jej twórczość obejmuje przede wszystkim obszar fauny i flory. Interesuje ją szczególnie świat dzikich zwierząt i próba uchwycenia ich niezależności charakterystycznej dla życia w naturze. W zwierzętach odkrywa cechy właściwe gatunkowi ludzkiemu. Rzeźbiąc stara się wnikać w ich biologię i ruch.
Niezwykłą siłę wyrazu artystka uzyskuje poprzez specyficzną, syntetyczną interpretację formy a także dobór materiału, którym najczęściej jest kamień. Wśród kamieni najchętniej wykorzystuje marmur, granit, bazalt, piaskowiec ale także kamienie o intensywnych barwach i zróżnicowanej przejrzystości, takie jak alabaster, amazonit, azuryt, kwarc, lapis lazuli, magnezyt, porfir, sjenit, serpentynit, talk i inne. Nadaje to jej rzeźbom rzadko spotykany w sztuce współczesnej rys elegancji i splendoru. Poza fauną i florą rzeźbi także, postacie ludzkie oraz portrety.

Beata Czapska urodziła się w Warszawie, studiowała na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej a następnie, w 1974 roku, wyjechała do Paryża, gdzie mieszka do dziś. Początkowo, przez trzynaście lat, pracowała, jako architekt. Pod koniec lat 70. spotkała René Coutelle’a, rzeźbiarza i poetę. W jego paryskiej pracowni, miejscu spotkań artystów, pisarzy i poetów, jak również filozofów i naukowców pogłębiała swoją wiedzę. Wspólna pasja do literatury i poezji przerodziła  się w przyjaźń z artystą. Niedługo potem, od 1985 roku, przez pięć lat, współpracowała z amerykańskim rzeźbiarzem Michaelem Prenticem. Te dwa spotkania z rzeźbą zmieniły się w pasję. Artystka  pod koniec lat 80. oddaliła się od architektury, podjęła studia w École Nationale des Beaux Arts w Paryżu a następnie, przez sześć lat, pracowała w pracowni René Coutelle’a nad „czystą formą”. Kuła bezpośrednio w kamieniu doskonaląc technikę taille directe, pracowała również w drewnie i realizowała odlewy w brązie.

Dotychczas artystka pokazywała swoje prace na ponad 80 wystawach we Francji, Polsce, Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwajcarii i Chinach,Wiele z jej rzeźb znajduje  się w kolekcjach prywatnych i publicznych we Francji, Polsce, Belgii, Niemczech, Izraelu, USA, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Egipcie, Chinach i na Węgrzech.  Od lat uczestniczy również w targach sztuki: Battersea i Royal College w Londynie, AAF Hong Kong w Chinach, Arkady Kubickiego w Warszawie. Jest członkiem francuskiego związku artystów i plastyków „Maison des Artistes”  i polskiego ZPAP.

Kurator: Hanna Kaniasta

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIROSŁAW MASZLANKO

ZWIEŃCZENIA
Instalacja plenerowa

Park Zdrojowy w pobliżu Hugonówki
Od 9 września 2017.

„Zwieńczenia” to druga po „Sklepieniach” instalacja zrealizowana przez Mirosława Maszlanko w 2017 roku w Konstancinie. Tym razem artysta stworzył plenerową rzeźbę z wikliny, której kształt nawiązujący do zwieńczeń wież w tradycyjnej architekturze powstał pod wpływem inspiracji projektami architektonicznymi Jerzego Nowosielskiego. Rzeźba, umieszczona w plenerze, nad brzegiem Jeziorki, doskonale wpisuje się w krajobraz i pozostawia szerokie pole do interpretacji. Artysta przy okazji rozważań na jej temat napisał tak: „Interesują mnie strefy graniczne różnych stanów materii, stanów świadomości, przenikanie tego co świadome, z tym co przed i po świadomości. Architektura natury i architektura cywilizacji, porządek zastany i tworzony, to co widoczne i niewidoczne, wyobrażone i dotykalne. Uciekam od jednorodnych powierzchni. Lubię przenikanie powietrza, światła, wody. Skręcam z wikliny kręgi zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w spiralnym wznoszeniu, cykliczności i powtórzeniu…”
Instalacja powstała  dla uczczenia rocznicy 120-lecia powstania Konstancina i 100-lecia tutejszych tradycji uzdrowiskowych.
Kurator: Hanna Kaniasta
Zwieńczenia_1a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEATA CZAPSKA
FIVE DREAMS

Od 15 maja 2018 r.

Plenerowa wystawa rzeźb
Park Zdrojowy w pobliżu Hugonówki

W konstancińskim Parku Zdrojowym, niedaleko Hugonówki stanęło niecodzienne dzieło – grupa rzeźbiarska BEATY CZAPSKIEJ przedstawiająca watahę biegnących wilków. Tytuł FIVE DREAMS, odwołuje się do marzeń na temat nieposkromionej wolności i dzikości, a także innych znaczeń związanych z wilkami, takich jak umiejętność życia w grupie, solidarność, współpraca, mądrość itp.
Rzeźba jest prezentowana w parku przy Hugonówce z okazji 120-LECIA KONSTANCINA i 100-LECIA UZDROWISKA-KONSTANCIN

BEATA CZAPSKA ukończyła Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. W 1974 r. wyjechała do Paryża, gdzie podjęła studia w École Nationale des Beaux Arts oraz w prywatnej pracowni rzeźby René Coutelle’a. Twórczość w zakresie rzeźby, rysunku oraz projektowania architektury. Mieszka we Francji.
Kurator: Hanna Kaniasta

FIVE-DREAMS_PLAKAT1-724x1024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODY i RODZINY DAWNEGO KONSTANCINA
Wystawa plenerowa
Park Zdrojowy, ul. Sienkiewicza w pobliżu ul. Piłsudskiego

Wystawa na temat najwybitniejszych rodów i rodzin związanych z przedwojennym Konstancinem: Potulickich i Skórzewskich, którzy go zakładali oraz Druckich-Lubeckich, Emeryków, Klimplów, Machlejdów, Mannów, Pfeiffrów, Schielów i innych, którzy w nim mieszkali. Na wystawie poza tekstami pokazujemy unikatowy niejednokrotnie materiał ilustracyjny pochodzący z prywatnych, często rodzinnych archiwów.
Teksty i dobór materiałów ilustracyjnych: Hanna Kaniasta