WYSTAWY

MIROSŁAW MASZLANKO
ZWIEŃCZENIA
Instalacja plenerowa

Park Zdrojowy w pobliżu Hugonówki
9 września 2017 – 9 czerwca 2018

„Zwieńczenia” to druga po „Sklepieniach” instalacja zrealizowana przez Mirosława Maszlanko w 2017 roku w Konstancinie. Tym razem artysta stworzył plenerową rzeźbę z wikliny, której kształt nawiązujący do zwieńczeń wież w tradycyjnej architekturze powstał pod wpływem inspiracji projektami architektonicznymi Jerzego Nowosielskiego. Rzeźba, umieszczona w plenerze, nad brzegiem Jeziorki, doskonale wpisuje się w krajobraz i pozostawia szerokie pole do interpretacji. Artysta przy okazji rozważań na jej temat napisał tak: „Interesują mnie strefy graniczne różnych stanów materii, stanów świadomości, przenikanie tego co świadome, z tym co przed i po świadomości. Architektura natury i architektura cywilizacji, porządek zastany i tworzony, to co widoczne i niewidoczne, wyobrażone i dotykalne. Uciekam od jednorodnych powierzchni. Lubię przenikanie powietrza, światła, wody. Skręcam z wikliny kręgi zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w spiralnym wznoszeniu, cykliczności i powtórzeniu…”
Instalacja powstała  dla uczczenia rocznicy 120-lecia powstania Konstancina i 100-lecia tutejszych tradycji uzdrowiskowych.
Kurator: Hanna Kaniasta
Zwieńczenia_1a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEATA CZAPSKA
FIVE DREAMS

15 maja – 15 grudnia 2017

Plenerowa wystawa rzeźb
Park Zdrojowy w pobliżu Hugonówki

W konstancińskim Parku Zdrojowym, niedaleko Hugonówki stanęło niecodzienne dzieło – grupa rzeźbiarska BEATY CZAPSKIEJ przedstawiająca watahę biegnących wilków. Tytuł FIVE DREAMS, odwołuje się do marzeń na temat nieposkromionej wolności i dzikości, a także innych znaczeń związanych z wilkami, takich jak umiejętność życia w grupie, solidarność, współpraca, mądrość itp.
Rzeźba jest prezentowana w parku przy Hugonówce z okazji 120-LECIA KONSTANCINA i 100-LECIA UZDROWISKA-KONSTANCIN

BEATA CZAPSKA ukończyła Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. W 1974 r. wyjechała do Paryża, gdzie podjęła studia w École Nationale des Beaux Arts oraz w prywatnej pracowni rzeźby René Coutelle’a. Twórczość w zakresie rzeźby, rysunku oraz projektowania architektury. Mieszka we Francji.
Kurator: Hanna Kaniasta

FIVE-DREAMS_PLAKAT1-724x1024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSTANCIN – 12 LAT LETNISKA, 100 LAT UZDROWISKA
Wystawa plenerowa
Park Zdrojowy, ul. Sienkiewicza w pobliżu ul. Piłsudskiego

Z okazji 120-lecia Konstancina i 100-lecia Uzdrowiska Konstancin zapraszamy na wystawę plenerową poświęconą historii najelegantszego niegdyś letniska w okolicach Warszawy, następnie również uzdrowiska a obecnie jedynej miejscowości, której przysługuje status uzdrowiska na Mazowszu. Wystawa składa się z dwóch części. W pierwszej pokazujemy kluczowe momenty w historii Konstancina od powstania aż po czasy współczesne. Część druga poświęcona jest rodom i rodzinom, które Konstancin budowały i które w nim mieszkały.

Teksty i dobór materiałów ilustracyjnych: Hanna Kaniasta
Opracowanie graficzne: Cezary Puchniarz

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOBIETY DAWNEGO KONSTANCINA
Wystawa plenerowa
Park Zdrojowy w pobliżu Hugonówki
Czerwiec 2016 – czerwiec 2018

Malarki, pisarki, dziennikarki, fotografki, architektki, śpiewaczki operowe, nauczycielki, lekarki i filantropki żyjące w przedwojennym Konstancinie to bohaterki wystawy plenerowej w Parku Zdrojowym. Ich rola nie tylko w życiu dawnego Konstancina ale również Warszawy i Polski jest warta uwagi i upamiętnienia. Działając na polu rozmaitych dziedzin zasłużyły się w utrzymywaniu polskości pod zaborami, chroniły zdrowie i życie, wspierały poszkodowanych i ubogich, dostarczały niezapomnianych przeżyć estetycznych i intelektualnych, wprowadzały „kobiecą wrażliwość” i „kobiecy punkt widzenia” do architektury i dokumentowały istniejącą rzeczywistość. Na wystawie pokazujemy archiwalne zdjęcia ze zbiorów Wirtualnego Muzeum Konstancina oraz zbiorów archiwalnych instytucji kultury Warszawy.

Teksty i dobór materiałów ilustracyjnych: Hanna Kaniasta
Opracowanie graficzne: Cezary Puchniarz

KOBOETY KONSTANCINA _PLAKAT