SALA MUZEALNA W HUGONÓWCE

DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE KONSTANCINA-JEZIORNY
Wystawa multimedialna 

Wystawa prezentuje dzieje Konstancina-Jeziorny od czasów najdawniejszych po współczesne z uwzględnieniem powstałych tu u schyłku XIX w. letnisk – Skolimowa i Konstancina, wsi Jeziorna i funkcjonującej tam przez 250 lat fabryki papieru oraz terenow nadwiślańskich wchodzących w skład mikroregionu Urzecze. Na wystawie pokazane są archiwalne zdjęcia, stare pocztówki, unikalne mapy i dokumenty, artykuły i wycinki prasowe a także pamiątkowe przedmioty oraz stare monety. Można również obejrzeć krótkie filmy o Konstancinie, w tym jeden szczególny – z 1925 r., a za pomocą aplikacji multimedialnych zapoznać się z historią zabytkowych willi i rodów, które je niegdyś zamieszkiwały. Można także posłuchać głosu prof. Mariana Weissa, założyciela i długoletniego dyrektora centrum rehabilitacji w Konstancinie, największej tego typu placówki w powojennej Polsce. Osobna część wystawy poświęcona jest dziedzictwu przyrodniczemu Konstancina-Jeziorny, jego bogatej faunie i florze oraz istniejącym na tzm terenie obszarom chronionym i rezerwatom przyrody.

Wystawa powstała w ramach projektu Wirtualne Muzeum Konstancina a także projektu Kalejdoskop Konstancina współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz środków Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Jest jednym z etapów działań, których celem jest stworzenie placówki muzealnej poświęconej niezwykle bogatej i złożonej historii Konstancina-Jeziorny.

Kurator: Hanna Kaniasta

Wystawa czynna od wtorku do niedzieli od 11.00 do 18.00. Wstęp wolny.

1

Dziedzictwo