WYSTAWY AKTUALNE

Marty Gronkiewicz
Malarstwo
19 lutego – 19 marca 2017

3

Marta Gronkiewicz należy do osób, które swoje marzenia o twórczości mogły zrealizować dopiero po przejściu na emeryturę. Z wykształcenia jest architektem. Po uzyskaniu dyplomu w 1973 roku pod kierunkiem prof. Leona Suzina, w Studium Architektonicznym w Warszawie i odbyciu kilkumiesięcznych praktyk w Paryżu i Londynie, pracowała w biurach projektów Techmaprojekt i Warcent oraz w Atelier 3 Ryszarda Girtlera. Potem zajęła się projektowaniem wnętrz by wreszcie w 2013 roku poświęcić się malarstwu, które zaczęła uprawiać z niezwykła intensywnością i zaangażowaniem.
Marta Gronkiewicz maluje głównie pejzaże i kompozycje abstrakcyjne, w których objawia zamiłowanie do delikatnej ekspresji i niezwykłą wrażliwość na kolor. Jest też wnikliwą obserwatorką przyrody, jej bogactwa i zmienności, które z pasją stara się oddać w swoim malarstw. Ulubionymi technikami artystki są: olej na płótnie i akwarela. Wystawa w Hugonówce jest pierwszą prezentacją jej prac.

Wystawa czynna od wtorku do niedzieli w godz. od 11.00 do 18.00.
.

KOBOETY KONSTANCINA _PLAKATKOBIETY DAWNEGO KONSTANCINA
Wystawa plenerowa w Parku Zdrojowym
w pobliżu Hugonówki
18 czerwca 2016 – 1 czerwca 2017

Malarki, pisarki, dziennikarki, fotografki, architektki, śpiewaczki operowe, nauczycielki, lekarki i filantropki żyjące w przedwojennym Konstancinie to bohaterki wystawy plenerowej w Parku Zdrojowym. Ich rola nie tylko w życiu dawnego Konstancina ale również Warszawy i Polski jest warta uwagi i upamiętnienia. Działając na polu rozmaitych dziedzin zasłużyły się w utrzymywaniu polskości pod zaborami, chroniły zdrowie i życie, wspierały poszkodowanych i ubogich, dostarczały niezapomnianych przeżyć estetycznych i intelektualnych, wprowadzały „kobiecą wrażliwość” i „kobiecy punkt widzenia” do architektury; dokumentowały istniejącą rzeczywistość itd. Na wystawie pokazujemy archiwalne zdjęcia zgromadzone przez Konstanciński Dom Kultury w ramach projektu Wirtualne Muzeum Konstancina oraz Kalejdoskop Konstancina a także ze zbiorów archiwalnych instytucji kultury Warszawy.
Kurator: Hanna Kaniasta